Błogosławieństwo ministrantów – 21 września 2016 r.

21 września 2016 roku w naszej parafii miał miejsce obrzęd błogosławieństwa ministrantów młodszych do posługi ministranta starszego. Wśród nich znaleźli się:
Piotr Mackiewicz
Jakub Wójcicki
Jakub Jakubas
Bartłomiej Kotyła

Wszechmogący, wieczny Boże. Ty jesteś Panem czasu i wieczności. Wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaskawości pobłogosław tych, którzy ukończyli formację ministrantów młodszych. Spraw, aby z odwagą i miłością podjęli trud kolejnych lat formacji jako ministranci starsi. Napełnij ich swoim Duchem, aby gorliwie rozwijali w sobie umiejętność skupienia i wyciszenia podczas liturgii, umiłowania modlitwy i rozważania Słowa Bożego, a także postawę świadectwa wobec innych ludzi. Szaty i znaki, które dziś otrzymują, niech przypominają im o godności bycia Twoim dzieckiem oraz o świętości podejmowanych przez nich funkcji liturgicznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.