Galeria: 2024

  • Pielgrzymka dziękczynna dzieci klas II SP do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej