Civitas Christiana

W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi, jakie dokonały się w Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PAX,  28 maja 1993 r. w Częstochowie podjęło uchwałę o zmianie profilu Stowarzyszenia i przyjęło nazwę: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” Od tej pory głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata zgodnie ze Społeczną Nauką […]

Czytaj dalej