Ogłoszenia duszpasterskie z 4 Niedzieli Wielkiego Postu – 19 marca 2023 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1700 Gorzkie Żale. Składka z tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu.
  2. Jutro przeniesiona z niedzieli uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za ojców. Dziś dzień imienin ks. abp. seniora Józefa Michalika. Księdza Arcybiskupa polecamy modlitwie.
  3. W poniedziałek po Mszy św. wieczorem będzie adoracja Krzyża przygotowana przez młodzież z Oazy. Zapraszamy do udziału w tej adoracji kandydatów do bierzmowania z klas VI i VII w ramach spotkań formacyjnych przed bierzmowaniem. Jeśli będą inni chętni do udziału w adoracji, również zapraszamy.
  4. Grupa Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Lesku oraz uczniowie leskich szkół zapraszają na „Misterium Męki Pańskiej”, które odbędzie się 26 marca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu o godz. 1500 i 1830 oraz 2 i 3 kwietnia w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku o godz. 1500 i 1900.
  5. W zakrystii można nabyć paschaliki i miód, które są rozprowadzane przez „Caritas”. Cena paschalików i miodu to 10 złotych.
  6. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 1700 , w piątek dla dorosłych o 1730 oraz po Mszy św. wieczorem.
  7. W tym tygodniu we czwartek rozpoczynają się rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii.

        Program jest następujący:   

Czwartek 23. 03. 2023

Weremień godz. 1600 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Lesko  godz. 1800 Msza św. z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. nauka dla rodziców.

Piątek  24. 03. 2023

Lesko  godz. 1000 Msza św. z nauka dla wszystkich.

            godz. 1730  Droga Krzyżowa

            godz. 1800 Msza św. z nauką dla wszystkich.  Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla młodzieży.             

Sobota 25. 03. 2022

Lesko    godz. 1000  Msza św. z nauką dla chorych i sakramentem namaszczenia chorych.            

Prosimy by pomóc starszym i chorym dostać się do kościoła na to spotkanie . Spowiedź św. dla chorych od godz. 930

Postołów  godz. 1600  Msza św. z nauką dla wszystkich.

Lesko: godz. 1800  Msza św. z nauką dla wszystkich.                         

Niedziela 26. 03. 2022

Msze św. jak w każdą niedzielę 700 , 830 , 1000 , 1130 , 1300 i 1800.

               Godz. 1700 Gorzkie Żale z nauką pasyjną.

  1. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na bocznym ołtarzu są wyłożone deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego, które po wypełnieniu złożymy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  2. Za tydzień 26 marca V niedziela Wielkiego Postu, zwana dawniej niedzielą czarną – zasłonięte zostaną krzyże.