Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci – czwartek, godz. 17.00

dla dorosłych – piątek, godz. 17.30

dla młodzieży – piątek po Mszy św. wieczornej, godz. 18.00

Weremień – piątek, godz. 16.00

Postołów – piątek, godz. 17.00

 

GORZKIE ŻALE

Lesko – niedziela, godz. 17.00

Weremień – podczas Mszy św., godz. 9.00

Postołów – po Mszy św. o godz. 10.00


W Wielkim Poście w związku z rozważaniem Męki Pańskiej, istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.

I) Nabożeństwo Drogi krzyżowej:

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który:

 1. pobożnie będzie uczestniczyć w adoracji Krzyża w czasie uroczystej celebracji Pamiątki Męki i Śmierci Pana w Wielki Piątek;
 2. albo sam odprawi nabożeństwo Drogi krzyżowej, albo zjednoczy się pobożnie z nabożeństwem Drogi krzyżowej sprawowanym przez Ojca Świętego i bezpośrednio przekazywanym za pomocą telewizji lub radia.

W nabożeństwie Drogi krzyżowej odnawia się pamięć boleści, które Boski Zbawiciel wycierpiał na drodze od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

Co do uzyskania odpustu zupełnego postanawia się, co następuje:

 1. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
 2. Do erygowania zaś Drogi krzyżowej wymaga się 14 krzyży, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem duchowym tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
 3. Zgodnie z powszechniejszym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu właściwych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Do odprawienia jednak Drogi krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Nie jest zatem konieczne rozmyślanie poszczególnych tajemnic każdej stacji.
 4. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak to nabożeństwo odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę krzyżową, podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu.
 5. Wierni, którzy mają prawnie uzasadnioną przeszkodę, mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez pewien czas, na przykład przez kwadrans będą pobożnie czytać i rozważać mękę i śmierć Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
 6. Do nabożeństwa Drogi krzyżowej upodobniają się, także gdy chodzi o zyskanie odpustu, inne nabożeństwa, zatwierdzone przez kompetentną władzę, w których wspomina się mękę i śmierć Pana, również w czternastu stacjach.

[Zob. Wykaz Odpustów, wydanie wzorcowe wg łacińskiego wydania 4 bis z 2004 r., s. 60-61].

II) Nabożeństwo Gorzkich Żali:

Penitencjaria Apostolska udziela chętnie odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wszyscy wierni jeden raz w ciągu każdego – jak wyżej – tygodnia Wielkiego Postu, o ile wezmą pobożny udział w nabożeństwie zwanym Gorzkie żale w jakimkolwiek kościele na terenie Polski, po odbyciu spowiedzi św. i przyjęciu Komunii św. oraz odmówieniu w intencji Ojca Świętego jednego Ojcze nasz i Zdrowaś względnie też jakiejkolwiek innej modlitwy według własnego uznania.

[Zob. Wykaz Odpustów, s. 98-99].

III) Modlitwa: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu…

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w jakikolwiek piątek Wielkiego Postu, także w Wielki Piątek, po Komunii św. pobożnie odmówi modlitwę: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu… przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już pro­rok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17-18). Amen.

[Zob. Wykaz Odpustów, s. 57].


Należy pamiętać, że w dniu zyskania odpustu zupełnego oprócz dzieła związanego z odpustem (w tym przypadku: Drogi krzyżowej, Gorzkich Żali, czy modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego), konieczne są pozostałe warunki:

 1. całkowitego wyzbycia się pragnienia jakiegokolwiek grzechu, nawet najmniejszego,
 2. Komunia eucharystyczna,
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Warunek modlitwy w intencjach Ojca świętego wypełnia się, gdy odmawia się jeden raz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo; jednak pozostawia się pojedynczym wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy według własnego upodobania i pobożności.

W przypadku, gdy zabraknie któregoś z koniecznych warunków, wówczas odpust jest cząstkowy.


Zobacz artykuł: Odpusty.


Pobierz tekst modlitwy: