Odpusty

WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Odpusty1. Dla zyskania odpustu zupełnego prócz całkowitego wyzbycia się pragnienia jakiegokolwiek grzechu, nawet najmniejszego, wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem i wypełnienia trzech warunków, są nimi:

  • spowiedź sakramentalna,
  • Komunia eucharystyczna,
  • modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca świętego.

2. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza do zyskania wielu odpustów, jednak dla zyskania odpustu należy każdorazowo pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i przyjąć Komunię św. Dla zyskania odpustu potrzeba, aby Komunia sakramentalna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego była w samym dniu ustanowionego odpustu, mimo że trzy warunki są wykonywane przez wiele dni przed lub po realizacji przepisanego dzieła.

3. Warunek modlitwy w intencjach Ojca świętego wypełnia się, gdy odmawia się jeden raz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo; jednak pozostawia się pojedynczym wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy według własnego upodobania i pobożności.

4.Warunek pobożnego nawiedzenia świętego miejsca (kościoła lub kaplicy) wypełnia ten, kto w nawiedzanym przez siebie miejscu odmówi co najmniej Symbol Wiary (Wierzę w Boga) i Modlitwę Pańską (Ojcze nasz), chyba, że w warunkach zyskania odpustu postanowiono inaczej.

5. Jeśli zabraknie któregoś z powyższych warunków koniecznych do zyskania odpustu zupełnego, wówczas odpust jest cząstkowy, czyli daruje część kar za grzechy.

ODPUSTY ZUPEŁNE, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ CODZIENNIE

1. Adoracja eucharystyczna przez przynajmniej pół godziny.
2. Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej przed właściwie wykonanymi stacjami.
3. Odmówienie cząstki (5 tajemnic) różańca NMP w kościele lub kaplicy, albo we wspólnocie rodzinnej, zakonnej lub innej zebranej razem dla realizacji wzniosłego celu.
4. Pobożne czytanie lub słuchanie czytania Pisma Świętego przez przynajmniej pół godziny.
5. Odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu wystawionego do publicznej adoracji lub przechowywanego w tabernakulum.
6. Poprzez pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego (czyli odmówienie tam przynajmniej Ojcze nasz i Wierzę) można zyskać odpust zupełny w uroczystość tytułu kościoła (tzn. dzień odpustu parafialnego) oraz w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”). W kościołach i kaplicach instytutów życia konsekrowanego taki odpust zyskuje się w dniu święta Założyciela.
7.W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada), wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź może być wcześniej, ważne, aby być w stanie łaski uświęcającej), przystąpienie do Komunii eucharystycznej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca świętego.
8. W miesiącu listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za pobożne nawiedzenie cmentarza, które można ofiarować jedynie za zmarłych. Nawiedzając pobożnie cmentarz należy odmówić tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca świętego. Od 1-8 listopada zyskujemy odpusty zupełne. W pozostałe dni listopada odpusty są cząstkowe. W celu zyskania odpustu zupełnego zawsze w danym dniu konieczna jest Komunia eucharystyczna i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Jeśli któregoś z warunków zabraknie, wówczas odpust jest cząstkowy (zob. wyżej: Warunki zyskania odpustu zupełnego p.1-5).
8. Każdy wierny może zyskać odpust zupełny raz w roku, w dniu przez siebie wybranym, poprzez pobożne nawiedzenie katedry, bazyliki mniejszej oraz prawnie ustanowionego sanktuarium. Wierni zyskują odpust w sanktuarium, ilekroć przybywają tam w zorganizowanej pielgrzymce.

KOŚCIOŁY ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
PODNIESIONE DO GODNOŚCI BAZYLIKI MNIEJSZEJ

1. Przemyśl – Archikatedra
2. Jarosław – Kościół NMP Bolesnej (oo. Dominikanie)
3. Krosno – Kościół Trójcy Przenajświętszej (Fara)
4. Leżajsk – Kościół Zwiastowania Pańskiego (oo. Bernardyni)
5. Przeworsk – Kościół Ducha Świętego (Fara)
6. Stara Wieś – Kościół Wniebowzięcia NMP (oo. Jezuici)

W bazylikach mniejszych wierni mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (patrz wyżej) za nawiedzenie i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w rocznicę poświęcenia tejże bazyliki, w rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki, w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w uroczystość tytułu oraz raz do roku w dniu dowolnie przez siebie wybranym.