1. Niedziela Wielkiego Postu – 14 lutego 2016 r.

  1. W dniu dzisiejszym po południu o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do licznego udziału w tym nabożeństwie. Składka z Gorzkich Żali przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu.
  2. Składka z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na prace remontowe. Są przygotowywane wnioski na dotacje do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski dotyczą prac przy murze, ambonie i całym wnętrzu kościoła.
  3. Droga Krzyżowa dla dzieci we czwartek o godz. 17.00, dla dorosłych w piątek o godz. 17.30, a dla młodzieży po Mszy św. wieczorem. Starajmy się, aby choć raz w tygodniu znaleźć czas na nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
  4. W przyszłą niedzielę w domu katechetycznym o godz. 16.00 rozpoczną się katechezy dla młodzieży, która ukończyła 17 lat jako przygotowanie do małżeństwa. Zaświadczenie z tych katechez jest wymagane przy spisywaniu protokołu przedślubnego.