Ogłoszenia duszpasterskie z 2 Niedzieli Wielkanocnej czyli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021 r.

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego.
  2. Po południu o godz. 1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Za pobożne odmówienie Koronki można codziennie zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Koronkę trzeba odmówić w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.
  3. Od dzisiejszej niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
  4. W przyszłą niedzielę 18 kwietnia rozpoczyna się Tydzień Biblijny.