Ogłoszenia duszpasterskie z 4 Niedzieli Wielkiego Postu – 14 marca 2021 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1700 Gorzkie Żale.
  2. W zakrystii można nabyć paschaliki i miód, które są rozprowadzane przez „Caritas”. Cena paschalików to 8 zł i miodu 10 złotych.
  3. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 1700 , w piątek dla dorosłych o 1730 oraz po Mszy św. wieczorem.
  4. W piątek 19 marca uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za ojców. To dzień imienin ks. abp. Seniora Józefa Michalika oraz Ojca Świętego Seniora Benedykta XVI. Solenizantów polecamy w modlitwie. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  5. Za tydzień 21 marca V niedziela Wielkiego Postu, zwana dawniej niedzielą czarną – zasłonięte zostaną krzyże.
  6. Jest prośba do ozdrowieńców, którzy przeszli chorobę koronawirusa by oddawać osocze i pomóc chorym, których jest coraz więcej. Więcej informacji na ten temat jest na stronie internetowej naszej archidiecezji.
  7. W przyszłym tygodniu 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na bocznym ołtarzu są wyłożone deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego, które po wypełnieniu złożymy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Są też wyłożone broszurki o duchowej adopcji, które można zabrać.