Ogłoszenia duszpasterskie z 33 Niedzieli Zwykłej – 15 listopada 2020 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1715 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.
  2. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego.
  3. Za dwa tygodnie rozpocznie się w Kościele Adwent, czas oczekiwania na przyjście Chrystusa.