Ogłoszenia duszpasterskie z 30 Niedzieli Zwykłej – Rocznica Poświęcenia Kościoła – 25 października 2020 r.

 1. Dzisiaj po południu o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe. W czasie nabożeństwa będziemy się modlić za fundatorów i budowniczych naszego kościoła.
 2. W sobotę 31 października zakończenie nabożeństw różańcowych.
 3. W przyszłą niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św. w kaplicy cmentarnej godz. 1400 i procesji na cmentarzu. 
 4. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. w Weremieniu o godz. 900 a w Postołowie o 1000.
 5. W poniedziałek 2 listopada Dzień Zaduszny.  Msze św. będą o godz. 630, 700 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1800 będzie procesja w kościele.
 6. W Dzień Zaduszny Msza św. w Weremieniu o godz. 1600 a w Postołowie o 1700.
 7. W Uroczystość Wszystkich Świętych lub we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania, przyjęcie Komunii, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca św.
 8. W listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwy w intencjach Ojca św.

      W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

      Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.              

Odwiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć można na cały listopad i dni go poprzedzające. Spowiedź jest możliwa każdego dnia rano i wieczorem w czasie Mszy św.

 1. Przez cały listopad będziemy się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 1730  będzie odmawiany różaniec i  będą odprawiane w piątki Msze za polecanych w wypominkach. Wypominki można składać do skarbonki, która jest wystawiona przy bocznym ołtarzu.
 2. W przyszłą niedzielę o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic.
 3. W piątek 30 października dzień imienin ks. Przemysława, pamiętajmy o tym w naszych modlitwach.