Ogłoszenia duszpasterskie z Niedzieli w Oktawie Wielkanocy, czyli Bożego Miłosierdzia – 19 kwietnia 2020 r.

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego.

2. Po południu o godz. 1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Za pobożne odmówienie Koronki można codziennie zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Koronkę trzeba odmówić w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.

3. Od dzisiejszej niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

4. W czwartek 23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.

5. Od poniedziałku w kościele na Mszy św. może przebywać w naszym kościele 25 osób.