Ogłoszenia z IV Niedzieli Wielkanocnej, 7 maja 2017 r.

  1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o powołania. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Każdego dnia rozpoczętego tygodnia wspieramy modlitwą powołanych do szczególnej służby Bożej i modlimy się o dar nowych, świętych powołań. Są to jednocześnie kolejne Kwartalne Dni Modlitw tzw. Suche Dni.
  2. Po południu dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo majowe i zmiana tajemnic różańcowych. Nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00.
  3. W poniedziałek 8 maja Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona Polski. Jest to dzień imienin ks. biskupa Stanisława Jamrozka i naszego ks. Stanisława. Solenizantów otaczamy naszą modlitwą. Jutro odpust w Cisnej, suma odpustowa o godz. 18.00.
  4. Majówki przy Źrodełkach w niedzielę o godz. 19.00.
  5. W przyszłą niedzielę Uroczystość I Komunii św. dzieci z klas trzecich. Prosimy by tę Mszę św. o godz. 11.30 pozostawić dla dzieci i ich rodzin. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 13.00. Spowiedź dzieci i ich rodzin będzie w sobotę od godz. 10.00 do 11.00.
  6. We środę po Mszy św. wieczorem i majówce spotkanie Akcji Katolickiej.
  7. W piątek wieczorem spotkanie grupy biblijnej.
  8. W sobotę wieczorem nabożeństwo fatimskie.
  9. Przyszła niedziela jest drugą niedzielą miesiąca. Składka przeznaczona jest na prace remontowe naszego kościoła, które już się rozpoczęły. Zostało postawione rusztowanie by dokończyć remont ścian. Na prace w kościele otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 20 000 złotych na ambonę i 35 000 złotych na polichromię. Kosztorys na dwa przęsła, gdzie stoi rusztowanie wynosi 305 000 złotych. Oprócz tego koszt renowacji ołtarza bocznego Matki Bożej to przeszło 200 000 złotych i ławek kolatorskich 100 000 złotych. Gdyby liczyć na dotacje to remont tej części kościoła musiałby trwać kilkanaście lat. Na mur koło kościoła nie otrzymaliśmy żadnej dotacji a koszt to przeszło 200 000 złotych.