Opłatek Akcji Katolickiej

W dniu 28 stycznia 2017 r. w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Lesku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lesku.
Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył asystent POAK w Lesku Ks. Proboszcz Mieczysław Bąk. W koncelebrze wzięli udział księża asystenci Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: Ks. Proboszcz Wojciech Szlachta z Polańczyka, Ks. Proboszcz Edward Stopyra z Ucherzec Mineralnych oraz Ks. Proboszcz Tomasz Latoszek z Berezki . Obecny był również Ks. Proboszcz Tomasz Surmacz z Olszanicy.
Po zakończonej Mszy świętej zaproszeni goście: Pani Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Siostry Służebniczki, księża, członek DIAK Czesław Urban oraz członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej udali się na dalszą część uroczystości do Bursy Szkolnej w Lesku. Wszystkich zebranych powitał prezes POAK w Lesku, Marek Banaś. Dziękując za przybycie, złożył wszystkim życzenia. Następnie głos zabrał ks. Proboszcz Mieczysław Bąk. Został odczytany fragment z Pisma Świętego o Narodzeniu Jezusa. Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wspólna agapa opłatkowa była wypełniona śpiewem kolęd na cześć Pana i Zbawiciela.

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Lesku
Marek Banaś