Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, * Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!* Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,* który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego * i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, * wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. * Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.* Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. * Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu * przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. * Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. * Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,* dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, * wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.* Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, * wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. * Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. * Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, * na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. * Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, * teraz i na wieki wieków Amen.

Pobierz modlitwę