Kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego, 5 czerwca 2016 r.

Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński urodził się w 1631 roku w Podegrodziu, w Polsce. W roku 1654 wstąpił do Zakonu Pijarów, w którym złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie. Wystąpił z zakonu w roku 1670 i trzy lata później założył Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP w celu szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia NMP, niesienia pomocy zmarłym pozostającym w czyśćcu oraz wspierania proboszczów w pracy duszpasterskiej. Decyzją władz kościelnych ustanowiony przełożonym generalnym założonego Zgromadzenia, pełnił ten urząd do końca życia. Jako autor pism z dziedziny retoryki i duchowości, przypominał duchownym i świeckim o ich powołaniu do świętości. Zmarł w opinii świętości w dniu 17 września 1701 roku.

Zobacz więcej: www.brewiarz.pl