Triduum Paschalne, 24-27 marca 2016 r.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego – Dzień Ofiary Pana

Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczęliśmy obchody Paschy Pana. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Stanisław Fedak, rezydent. Obrzędy świętej liturgii zakończyliśmy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej „ciemnicą”. Wierni mieli okazję adorować Pana Jezusa do godz. 22.00.


W Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Pana Jezusa, przez cały dzień, aż do godz. 23.00 wierni mieli okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 8.00 celebrowaliśmy poranną modlitwę Kościoła – Jutrznię. Po południu o godz. 15.00, odprawiliśmy nabożeństwo Drogi krzyżowej.

Wielkopiatkową liturgię Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18.00. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. proboszcz Mieczysław Bąk. Centrum liturgii Wielkiego Piątku stanowiła adoracja krzyża, a także Najświętszego Sakramentu, który na zakończenie liturgii został przeniesiony do kaplicy – „Bożego Grobu”.


Drugi dzień Triduum Paschalnego – Dzień Spoczynku Pana

W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz trwa na adoracji umęczonego Pana. O godz. 8.00 zebraliśmy się na wspólnej Jutrzni. Następnie od godz. 9.00 sprawowano obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.


Trzeci dzień Triduum Paschalnego – Dzień Zwycięstwa Pana

O godz. 19.00 rozpoczęliśmy uroczystą Wigilię Paschalną świętując Zmartwychwstanie Pana. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Paweł Bar, wikariusz.


Rankiem o godz. 6.00 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy od procesji eucharystycznej, następnie celebrowaliśmy Mszę św., której przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Leszek Gocek, wikariusz.