Wielki Wtorek – Dzień pokuty i pojednania (spowiedź) – 20 marca 2016 r.

Wielki Wtorek – 22 marca

Spowiedź od godz. 8.30 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30
i popołudniu od 14.00 do 18.00 z przerwą od 16.00 do 16.30

Weremień: spowiedź od 15.00 do 16.00
Postołów: spowiedź od 16.00 do 17.00