4 czerwca 2015

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

Boże Ciało (32)Boże Ciało, kieruje nasze spojrzenie w stronę Wieczernika, gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Na Mszy św. o godz. 10 00, której przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Paweł Bar, wikariusz, dziękowaliśmy Bogu za dar Jego obecności pośród nas i próbowaliśmy choć odrobinę zrozumieć „wielką tajemnicę wiary”. Zwieńczeniem Eucharystii była procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ulicami naszego miasta.