17 kwietnia 2015

GMINNY KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II

Konkurs o Janie Pawle II (4)W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, którego organizatorami byli: BDK Lesko i Parafia Rzymskokatolicka w Lesku. Wzięło w nim udział 16 dzieci z 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjalnych z terenu gminy Lesko. Tematyka konkursu była dość obszerna. Obejmowała wszystkie etapy życia i pracy Karola Wojtyły, zagadnienia i zwroty związane z jego nauczaniem oraz sprawowaniem przez niego funkcji papieża.

Po sprawdzeniu prac, jury przyznało następujące miejsca:

W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce – Martynie Kulon z SP Lesko
II miejsce – Aurelii Ginda z SP Manasterzec
III miejsce – Reginie Kaim z SP Lesko
IV miejsce – Marcinowi Kucharykowi z SP Hoczew
V miejsce – Melisie Skubisz z SP Lesko.

W kategorii gimnazjum:

I miejsce – Martynie Mamak i Agacie Hochół z Gimnazjum w Średniej Wsi
II miejsce – Kamilowi Koczera z Gimnazjum w Średniej Wsi
III miejsce – Agnieszce Tyrkut z Gimnazjum Publicznego w Lesku
IV miejsce – Natalii Bigos z Gimnazjum Publicznego w Lesku
V miejsce – Kalinie Chwała z Gimnazjum Publicznego w Lesku.

Pięcioro dzieci otrzymało dyplomy za udział w konkursie tj. Kacper Bielak, Katarzyna Latusek, Zuzanna Stachyra z Bezmiechowej oraz Patryk Gnap, Szymon Mikołajczak z Hoczwi.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom dzieci serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział ! ORGANIZATORZY