3-5 kwietnia 2015

TRIDUUM PASCHALNE 2015

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego – Dzień Ofiary Pana

Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczęliśmy obchody Paschy Pana. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Paweł Bar, wikariusz. Obrzędy świętej liturgii zakończyliśmy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej „ciemnicą”. Wierni mieli okazję adorować Jezusa do godz. 22.00.

W Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Pana Jezusa, przez cały dzień, aż do godz. 23.00 wierni mieli okazję do adoracji Najświętszego Sakramenetu. O godz. 8.00 celebrowaliśmy poranną modlitwę Kościoła – Jutrznię. Po południu o godz. 15.00, odprawiliśmy nabożeństwo Drogi krzyżowej.

Wielkopiatkową liturgię Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18.00. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Paweł Pelc, wikariusz. Centrum liturgii Wielkiego Piątku była adoracja krzyża, a także Najświętszego Sakramentu, który na zakończenie liturgii został przeniesiony do kaplicy – „Bożego Grobu”.

Drugi dzień Triduum Paschalnego – Dzień Spoczynku Pana

W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz trwa na adoracji umęczonego Pana. O godz. 8.00 zebraliśmy się na wspólnej Jutrzni. Następnie od godz. 9.00 sprawowano obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.

Trzeci dzień Triduum Paschalnego – Dzień Zwycięstwa Pana

O godz. 19.00 rozpoczęliśmy Uroczystą Wigilię Paschalną świętując Zmartwychwstanie Pana. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Mieczysław Bąk.

W tym roku zakupiliśmy nowy paschał, w czym mieli swój udział liczni Parafianie. Przynoszono w Wielkim Poście stare, niepotrzebne świece. Z ich sprzedaży sfinansowano paschał, symbolizujący w liturgii Chrystusa Zmartwychwstałego.

Rankiem o godz. 6.00 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy od procesji eucharystycznej, następnie celebrowaliśmy Eucharystię, której przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Janusz Zagól, wikariusz.