21 czerwca 2014

TURNIEJ MINISTRANTÓW DEKANATU LESKO W PIŁCE NOŻNEJ

Ministranci z naszego dekanatu mieli okazję wykazać swoje umiejętności w piłce nożnej. Mecze były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej oraz starszej. Organizatorem rozgrywek był ks. Stanisław Sygnarowski, opiekun ministrantów. Podczas meczów sędziował p. Grzegorz Nycz.

Wyniki przedstawiają się następująco:
W kategorii młodszej: I miejsce – Lesko; II miejsce – Bezmiechowa; III miejsce – Hoczew.
W kategorii starszej: I miejsce – Lesko; II miejsce – Bezmiechowa; III miejsce – Jankowce.