2 czerwca 2014

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 J. E. Ks. Bp Adam Szal udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klas gimnazjum, pochodzących z parafii: Lesko, Jankowce i Bezmiechowa. W przygotowaniach do tegoż sakramentu towarzyszył młodzieży ks. Paweł Pelc, który jest ich katechetą. Warto w tym miejscu wspomnieć, że prawie wszyscy kandydaci do bierzmowania skorzystali szybciej z zamkniętych rekolekcji w Starej Wsi, aby jak najlepiej przygotować się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

W naszych modlitwach polecajmy Bogu ludzi młodych, aby przyjąwszy siedmiorakie dary Ducha Świętego, dawali mężne świadectwo przyjętej wiary.