19 listopada 2014

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Papieskie Stowarzyszenie Kirche In Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) przy pomocy firmy Green Office Ecologic przeprowadza na terenie Archidiecezji Przemyskiej w dniach 18 listopada – 13 grudnia 2014 r. zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (telewizory, komputery, monitory, lodówki, pralki itp.). Jest to akcja która obejmuje wszystkie diecezje w Polsce.

Jej celem jest pozyskanie jak największej ilości zużytego sprzętu i w ten sposób zdobycie środków, dzięki którym Kirche In Not służy pomocą Kościołowi misyjnemu, będącemu w potrzebie (budowane są szkoły, szpitale, kaplice, studnie). Z zebranych funduszy wspierane są również wspólnoty kościoła prześladowanego i klasztory kontemplacyjne. Zbiórka ma także wymiar edukacyjny i ekologiczny.

Również i w naszej parafii w Lesku 19 listopada, dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, zebraliśmy dużą ilość zużytego sprzętu, co przełoży się na skuteczniejszą i bardziej rozległą pomocy Kościołom misyjnym będącym często w wielkiej potrzebie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!