1 grudnia 2013

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO

Dzisiejsza Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczęła w całym Kościele nowy rok liturgiczny. Kościół w Polsce nowy rok będzie przeżywał pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Codziennie 0 godz. 18.00 na Mszach roratnich wraz z Maryją, będziemy poznawać Syna Bożego oraz oczekiwać na Jego spotkanie. Dzieci w cyklu rozważań roratnich „uBoga droga” będą poznawać Świętych, którzy poprzez ubogą drogę swego życia doszli do Chrystusa, nam zaś dają przykład i zachętę do kroczenia ich śladami.