Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolickim. Początek w Kościele dał  jej Papież Pius X na początku XX wieku. W Polsce AK powstała w roku 1930. W okresie międzywojennym w Polsce AK ożywiła laikat. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 roku AK została rozwiązana.

Wznowienie AK w Polsce z końcem XX wieku zawdzięcza się Janowi Pawłowi II, który w 1993 roku wezwał pasterzy Kościoła do pracy nad reaktywowaniem tego stowarzyszenia w Kościele, nastąpiło to w 1995 roku.

AK w znaczeniu najogólniejszym to działalność katolicka zgodna z zasadami wiary. Oznacza też organizację, za pomocą której działalność ta się rozwija. Jest to działalność zbiorowa zatwierdzona przez władzę duchowną. Ludzie świeccy w sposób zorganizowany wspomagają hierarchię Kościoła w pracy duszpasterskiej. W tym znaczeniu AK jest urzędem ludzi świeckich w Kościele.

AK „jest apostolstwem pomocniczym, gdyż działa z posłannictwa i mandatu Kościoła hierarchicznego. Jej misja uzależniona jest od jedności z hierarchią. AK ma apostołować razem z hierarchią dla szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz. Ma skupiać ludzi świeckich, którzy w jedności z hierarchią Kościoła podejmują apostolstwo zorganizowane(..)”

Papież Jan Paweł II powiedział, że „AK jest dla ożywienia umiłowania modlitwy, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalności na rzecz wzrostu powołań, dzieł charytatywnych i kulturalnych.”

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski.

Patronem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej jest święty Andrzej Bobola.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej Parafii został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika  w dniu 19 listopada 2005 roku w Przemyślu.

Asystentem jest Ks. Proboszcz Mieczysław Bąk, a obecnym prezesem jest Pan Marek Banaś.

POAK w Lesku aktualnie zrzesza 15 członków.Spotkania formacyjne odbywają się   w drugą środę każdego miesiąca.

Podejmujemy szereg działań indywidualnych i wspólnotowych dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.