Święto Niepodległości 2017

Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka, pozostał
Dniem Niepodległości.

Oto przed Twoim tronem Panie Jezu modlimy się za naszą Ojczyznę. Dziś, bowiem obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polecamy Ci Panie nas wszystkich.
Boże Ojcze nasz i wszystkich ludzi! Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności. Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemną bratnią miłość i wykorzeniaj zgubne nałogi. Pomoc Twoja, Boże, niech będzie zawsze z nami, abyśmy czyniąc sobie nawzajem ziemię ojczystą poddaną nie zapomnieli o ojczyźnie wiecznej i o więzi z całą ludzkością.

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.