SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

24 sierpnia 2017 roku posługę w naszej parafii zakończyli:
Diakon Paweł Wołoszyn i Ksiądz Rafał Szykuła.

Wyrażamy Im naszą wdzięczność za dobro, które pozostawili po sobie,
dobre serce i uśmiech, który prowadzi do Boga.

Gdy Bóg przeznacza Wam innej pracy pole,
Za wszystkie starania dziś dziękujemy.
Idziecie posłuszni pełnić Bożą wolę,
My zaś za Was modlić się będziemy.

Matko Boża Leska – módl się za nimi