Ogłoszenia duszpasterskie z 5 Niedzieli Wielkiego Postu – 21 marca 2021 r.

  1. Po południu o godz. 1700 Gorzkie Żale. Składka z tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu.
  2. Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej czyli Niedzielą Palmową.
  3. Ze względu na sytuację jaka panuje w Polsce w tym roku nie będzie całodziennej spowiedzi przed świętami. Jest możliwość każdego dnia rano i wieczorem w czasie Mszy św. skorzystać ze spowiedzi w kościele.
  4. We czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1700, dla dorosłych w piątek o godz. 1730 i po Mszy św.
  5. W tym tygodniu w czwartek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na bocznym ołtarzu są wyłożone deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego, które po wypełnieniu złożymy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w kościele. Są też wyłożone broszurki o duchowej adopcji, które można zabrać.
  6. W zakrystii są do nabycia paschaliki i miód.
  7. Jest coraz więcej zachorowań na Covid, dlatego przypominamy, że w kościele każdego z nas obowiązują maseczki ze względu na wspólne dobro i bezpieczeństwo innych.
  8. W przedsionkach zostały ustawione automaty do dezynfekcji rąk.