Ogłoszenia duszpasterskie z 24 Niedzieli Zwykłej – 13 września 2020 r.

  1. Dzisiaj wieczorem o godz. 1715 nabożeństwo fatimskie.
  2. W poniedziałek 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust w Mchawie o godz. 1100 i w Postołowie o godz. 1700.
  3. Jutro o godz. 2000 w związku ze Świętem Podwyższenia Krzyża w naszym kościele będzie Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież. Zapraszamy do udziału szczególnie kandydatów do bierzmowania jak też innych parafian.
  4. We środę 16 września nabożeństwo do św. Jana Pawła II. Po Mszy i nabożeństwie spotkanie Akcji Katolickiej.
  5. W piątek 18 września liturgiczne wspomnienie św. Stanisław Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży. Na Mszę św. wieczorem o godz. 1800 zapraszamy uczniów klas szóstych wraz z rodzicami. W tym dniu złożą oni deklaracje o wpisaniu na listę kandydatów do bierzmowania.
  6. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na radio diecezjalne.
  7. W tym tygodniu Wypadają Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
  8. Zapraszamy na próby chóru w poniedziałki i czwartki o godz. 1900.
  9. Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 9 do 30 września Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej.