Ogłoszenia duszpasterskie z 21 Niedzieli Zwykłej – 22 sierpnia 2021 r.

  1. Dzisiaj przed Mszą św. wieczorem nieszpory niedzielne.
  2. W czwartek Uroczystość NMP Częstochowskiej – odpust w Weremieniu, suma odpustowa o godz. 1700.
  3. W związku z beatyfikacją ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie ufundowana i umieszczona w przedsionku kościoła tablica poświęcona temu wydarzeniu. Jeśli ktoś by chciał dołożyć cegiełkę do tej tablicy to będzie możliwość złożenia ofiary do puszki w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.