Kongres Nauczycieli i Wychowawców

W sobotę, 21 kwietnia 2018 r. przedstawiciele nauczycieli i katechetów z naszej Parafii wraz z Ks. Dziekanem Mieczysławem Bąkiem uczestniczyli w  XII Kongresie  Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu. Hasło przewodnie brzmiało: „Tak rodziła się i rodzi się Polska”. Organizatorami byli: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Zgromadzenie Księży Michalitów.
Kongres poprzedziła msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego ks. abp. Adama Szala. Następnie wszyscy zebrani udali się do Auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.
Gościem honorowym wydarzenia była Pani Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, która wygłosiła prelekcję pt. Rodzić miłość do Ojczyzny w sercach dzieci, młodzieży, Polaków. Przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów powiedziała: „Ojczyzna i rodzina, przecież znaczy to samo, bo Ojczyzna jest naszą wielką rodziną, a nasze rodziny tworzą ojczyznę. Kiedy człowiek zastanawia się co jest w życiu najważniejsze, a będąc politykiem, a jeszcze politykiem kobietą  takie refleksje przychodzą dość często, to zawsze na szczęście wiem, że mam do kogo wracać, do swojego domu, do swojego męża, do swoich dzieci. To jest ten fundament, który nas wszystkich buduje (…)
Dodatkowo w sesji naukowej głos zabierali:

  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW w Warszawie) – Aktualność myśli kard. Stefana Wyszyńskiego o wychowaniu do wolności i miłości Ojczyzny;
  • dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów) – Abp Ignacy Tokarczuk – strażnik ideałów niepodległej Polski;
  • dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) – Świadomość historyczna a kształtowanie uczuć patriotycznych;
  • ks. dr Waldemar Janiga (Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu) – Św. Jan Paweł II – zatroskany o Polskę.

Spotkanie skupiło licznie zgromadzoną młodzież, która z ogromnym entuzjazmem przyjęła wizytę premier Beaty Szydło. Wśród obecnych byli również: ks. abp senior J. Michalik, posłowie Krystyna Wróblewska, Andrzej Matusiewicz, Wicewojewoda Podkarpacki p. Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz wielu innych zaproszonych gości.

„Ojczyzna i rodzina” w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości nabierają szczególnego znaczenia. Są nieodzownym elementem patriotycznego wychowania” – podkreślała Pani Premier. „Miłość w młodych rodakach zaszczepia właśnie rodzina i szkoła. Ojczyzna to makro rodzina” – mówiła. „To właśnie w polskich rodzinach przez 123 lata zaborów przetrwało pragnienie wolności” – podkreślała  Premier,  dodając, że „emocje wyniesione z domów leżały u podstaw kolejnych powstań i zrywów narodowych”.  Przypominała, że „nawet wtedy, gdy Polska nie była suwerenna, istniała w polskich sercach i polskich rodzinach. Rodzina,  była i jest opoką zarówno w najtrudniejszych chwilach narodu, jak i w życiu każdego z nas”. Wicepremier przywoływała również przykłady z własnego życia.
W czasie Kongresu przywoływano pamięć takich autorytetów z życia kościoła i państwa polskiego jak Święty Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński i arcybiskup Ignacy Tokarczuk z Przemyśla.  W Kongresie wzięli udział przemyscy biskupi, władze wojewódzkie i samorządowe oraz kilkuset nauczycieli, a także młodzież ze szkół archidiecezji przemyskiej. Zarówno Eucharystię,  jak i  sesję naukową uświetnił śpiewem Chór Gimnazjalny z Leżajska.

                                                                                                     Danuta Dziedzic