Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej

ak

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolickim. Początek w Kościele dał  jej Papież Pius X na początku XX wieku. W Polsce AK powstała w roku 1930. W okresie międzywojennym w Polsce AK ożywiła laikat. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 roku AK została rozwiązana. Wznowienie AK w Polsce z końcem XX wieku zawdzięcza się Janowi Pawłowi […]

Czytaj dalej


Civitas Christiana

Logo Civitas Christiana

W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi, jakie dokonały się w Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PAX,  28 maja 1993 r. w Częstochowie podjęło uchwałę o zmianie profilu Stowarzyszenia i przyjęło nazwę: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” Od tej pory głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata zgodnie ze Społeczną Nauką […]

Czytaj dalej