Opłatek Akcji Katolickiej

W dniu 28 stycznia 2017 r. w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Lesku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lesku. Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył asystent POAK w Lesku Ks. Proboszcz Mieczysław Bąk. W koncelebrze wzięli udział księża asystenci […]

Czytaj dalej


Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolickim. Początek w Kościele dał  jej Papież Pius X na początku XX wieku. W Polsce AK powstała w roku 1930. W okresie międzywojennym w Polsce AK ożywiła laikat. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 roku AK została rozwiązana. Wznowienie AK w Polsce z końcem XX wieku zawdzięcza się Janowi Pawłowi […]

Czytaj dalej


Civitas Christiana

W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi, jakie dokonały się w Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PAX,  28 maja 1993 r. w Częstochowie podjęło uchwałę o zmianie profilu Stowarzyszenia i przyjęło nazwę: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” Od tej pory głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata zgodnie ze Społeczną Nauką […]

Czytaj dalej