Jezus_Milosierny

Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – 8 grudnia 2015 r.

Rok JubileuszowyW Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Ojciec święty Franciszek zainaugurował w Watykanie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, otwierając Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Rok święty zakończy się 20 listopada 2016 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Papież FranciszekRok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (…) W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła. (Franciszek, Misericordiae Vultus)

Zapraszamy na oficjalną stronę Jubileuszu Miłosierdzia.

Zobacz Mszę św. inaugurująca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter