Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – 8 grudnia 2015 r.

Rok JubileuszowyW Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Ojciec święty Franciszek zainaugurował w Watykanie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, otwierając Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Rok święty zakończy się 20 listopada 2016 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Papież FranciszekRok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (…) W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła. (Franciszek, Misericordiae Vultus)

Zapraszamy na oficjalną stronę Jubileuszu Miłosierdzia.

Zobacz Mszę św. inaugurująca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.