21 kwietnia 2015

ODWIEDZINY KSIĘDZA BISKUPA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Odwiedziny ks. Biskupa SP (4)Szkoła Podstawowa w Lesku, gościła w dniu dzisiejszym ks. bpa Stanisława Jamrozka. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia p. dyrektora Ireneusza Benewiata, który w imieniu grona pedagogicznego, pracowników i uczniów, powitał dostojnego gościa, po czym miała miejsce akademia w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na zakończenie skierował do nas swoje słowo ks. bp Stanisław, zachęcając, aby zdobywana wiedza pozwalała nam poznać otaczający świat oraz zbliżała nas do ludzi i Pana Boga – Stwórcy wszystkiego.

Ks. Biskup odwiedził również w dniu dzisiejszym Liceum Ogólnokształcące w Lesku. Odwiedziny naszych szkół przez ks. bpa Stanisława miały związek z przeżywaną obecnie w naszym dekanacie wizytacją kanoniczną.