Rok 2018 – remont ołtarza głównego i bocznego, ambonki oraz renowacja muru

   Na początku stycznia rozpoczęły się prace przy ołtarzu głównym. Zostało postawione rusztowanie, następnie zostały zdemontowane rzeźbione postacie świętych Stanisława i Wojciecha oraz rzeźbione elementy dekoracyjne. Te rzeźbione elementy zostały przewiezione do pracowni konserwatorskiej łącznie z czterema zdemontowanymi kolumnami. Po demontażu elementów dekoracyjnych przystąpiono do wykonywania odkrywek w różnych miejscach ołtarza by dotrzeć do oryginalnych warstw malarskich, które były pierwotnie położone na strukturze ołtarza. Wyniki tych prac zostały przedstawione komisji konserwatorskiej, która w protokole ustaliła jak będzie wyglądał ołtarz po konserwacji. Kolejny etap prac to impregnacja ołtarza od strony tylnej przeciw drewnojadom a następnie przystąpiono do zdejmowania wierzchnich warstw malarskich. W czasie prac okazało się, że ołtarz był znacznie przebudowany. Część środkowa ołtarza oraz cała górna kondygnacja jest z czasów późniejszych niż pozostałe elementy konstrukcji ołtarza. Na tych nowszych elementach nie znaleziono starszych warstw malarskich oprócz tej, która była jako ostateczna. Kolejny etap prac konserwatorskich to wymiana zdegradowanych elementów takich jak listewki, które po zdjęciu gruntów pod złoceniami okazało się, że są bardzo zniszczone w wielu miejscach. Zniszczone listwy zastąpiono nowymi, które zostały wykonane na wzór poprzednich. W następnej kolejności pęknięcia w strukturze ołtarza uzupełniono cienkimi drewnianymi deseczkami osadzonymi na kleju. Inne ubytki uzupełniano kitami z trocinami, które w następnej kolejności były szlifowane. Mniejsze ubytki i pęknięcia uzupełniano kitami by powierzchnia była gładka i równa. Po zakończonych pracach przy uzupełnianiu przystąpiono do wykonywania gruntów pod złocenia. Ta praca jak i poprzednia trwała dosyć długo gdyż trzeba położyć kilka albo kilkanaście warstw gruntów z kredy by powierzchnie pod złocenia były idealnie równe. Szlifowanie gruntów również trwało dosyć długo by były idealnie gładkie powierzchnie  pod złocenia. Kiedy się uporano z gruntami rozpoczęły się prace przygotowawcze do złocenia. Pierwsza warstwa pod złocenie jest wykonywana z kleju, następnie kładziony jest pulment i na nim złoto płatkowe. Po położeniu złoto jeszcze jest polerowane. Po położeniu złota rozpoczął się ostatni etap, malowanie struktury ołtarza. Tam gdzie zachowało się dużo oryginalnego koloru miejsca ubytków zostały wypunktowane. Podobnie było z płycinami, które znajdują się na kolejnych kondygnacjach ołtarza. Oryginalne miejsca zostały zachowane natomiast tam gdzie nie było oryginalnego malowania zostało wykonane na nowo na wzór zachowanego.  Do końca roku nie udało się wszystkiego ukończyć przy pracach malarskich. Trzeba też wykonać drobne poprawki w złoceniach. Prace te będą kontynuowane w następnym roku.

Na  wiosnę po Świętach Wielkanocnych  2018 r. do kościoła powrócił po konserwacji ołtarz boczny Matki Bożej. Prace konserwatorskie trwały półtora roku.

W tym roku były również kontynuowane prace przy ambonie. Z konserwacji powróciło kilka elementów: tablice dekalogu, cały kosz został pomalowany i wyzłocono elementy dekoracyjne na strukturze kosza ambony. Dalsze prace przy konserwacji ambony są przewidziane w następnym roku.

W przedsionku głównym kościoła zostały też przeprowadzone prace renowacyjne. Na wyschnięte i odgrzybione dolne partie ścian położone zostały tynki renowacyjne. Wstawione też zostały nowe dębowe drzwi. Pozostało jeszcze doczyścić sklepienie z cegły, które będzie widoczne i ciosy kamienne . Uzupełniona też została marmurowa posadzka we wnęce gdzie wcześniej stała szafa. Rozpoczęte zostały prace renowacyjne w przedsionku bocznym. Na początek zostały usunięte tynki z dolnych partii ścian aby wyschły. Po wyschnięciu zostaną zaimpregnowane przeciw grzybom i otynkowane. Częściowo został odczyszczony kamienny portal przy drzwiach prowadzących do nawy głównej kościoła.