Rok 2016 – prace przy murze i wewnątrz kościoła

Wczesną wiosną rozpoczęły się prace przy obkładaniu kamieniem schodów, które w ubiegłym roku zostały wykonane. Boki schodów po obłożeniu kamieniem zostały wykończone  zwieńczeniem z betonu, na którym zamontowano barierki z kutego metalu. Tak jak było na poprzednich schodach, część słupków do barierek została wykonana z cegły.

Później trwały prace przy murze ogrodzeniowym od strony zachodniej. Wymieniono wiele cegieł, które były zniszczone. Wykuto stare spoiny cementowe i wykonano nowe, bardziej miękkie, które będą lepsze dla muru. Całość muru została oczyszczona przez mycie wodą i piaskowanie, po czym wykonano impregnację cegły. Słupki w murze zamiast wykończenia z betonu otrzymały nowe daszki z piaskowca.

W jesieni została wyrównana skarpa przed schodami i późną jesienią posadzono na niej ozdobne krzewy.

W kościele również trwały prace od wiosny. W pierwszym przęśle od chóru zostało ustawione rusztowanie i przystąpiono do prac. Okazało się, że pęknięcia na ścianach trzeba było wzmocnić przez tzw. zszywanie, podobnie i pęknięcia nas chórem. Później pęknięcia zostały wypełnione zaprawą, którą pod ciśnieniem wprowadzono w szczeliny. W niektóre pęknięcia poszło nawet kilka wiader zaprawy. Całość sufitu i ścian została odczyszczona oraz zagruntowana. Na ścianach położono cienką warstwę tynku renowacyjnego.
W czasie prac badawczych na ścianach odkryte zostały trzy rodzaje zacheuszków (miejsca, w których namaszczony był kościół przy konsekracji). Po analizie z konserwatorami postanowiono wyeksponować najstarsze zacheuszki z XVIII wieku. Zachowało się ich w kościele 13 sztuk. Późniejsze zacheuszki usunięto, ponieważ były one namalowane na tych najstarszych. Całość ścian i sklepienie pokryto białą farbą renowacyjną. Na sklepieniu odnowiono złocenia na gurtach i wokół otworów wentylacyjnych – wymalowano rozety. Po skończeniu pierwszego przęsła, rusztowanie zostało przestawione do następnego przęsła i podobnie jak w pierwszym wykonano w drugim przęśle. Prace zostały zakończone w grudniu. Nad wejściami do bocznych kaplic pojawiły się obrazy. Po prawej stronie nad wejściem do kaplicy Św. Antoniego pustelnika, został zawieszony obraz, który do tej pory wisiał w kaplicy – to obraz Św. Antoniego i Pawła, pustelników. Po przeciwnej stronie nad wejściem do kaplicy Serca Jezusowego pojawił się nowy obraz takich samych rozmiarów jak Antoniego i Pawła – Świętego Jana Pawła II, wykonany przez miejscową artystkę.

W tym roku wykonana została również konserwacja techniczna prospektu organowego.

Również w tym roku trwały prace przy ambonie. Wykonano konserwację techniczną kosza ambony w kościele. Po rozebraniu rusztowań powróciła do kościoła „gloria”, która jest nad amboną (promienie z Duchem Świętym). Kolejne części ambony są już wykonane i odebrane przez konserwatorów i będą stopniowo wracać do kościoła.