Rok 2014 – Nowy chodnik wokół kościoła

Wiosną 2014 roku rozpoczęły się dalsze prace przy dzwonnicy. Uzupełniane były tynki i całość pokryta została cienką warstwą nowego renowacyjnego tynku. Uzupełnione też zostały brakujące części gzymsów, a w dolnej partii dzwonnicy wymieniony został kamień oraz uporządkowano bazy kolumn.

Wokół kościoła trwały cały czas prace przy nowym chodniku. Zrywano stare płyty chodnikowe z betonu i robiona była nowa podbudowa pod płyty granitowe, które zostały zakupione w kamieniołomie „Piramida” w Strzegomiu. Po wykonaniu podbudowy rozpoczęło się układanie z granitu nowych nawierzchni chodnikowych wokół kościoła.

Wykonano również nowe oświetlenie zewnętrznych ścian świątyni. Na koniec prac wstawione zostały nowe, kute bramy, które zakończyły realizację zadania.