Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Uobecniamy Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Pięknie ukazują to słowa znanej pieśni: „Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany”.