Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2016 r.

Dnia 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Święto Królowej Polski, ustanowione przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną patronką kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem. Zobacz więcej: www.brewiarz.pl

W naszej parafii stało się zwyczajem, że w dniu 3 maja gromadzimy się na Plantach, aby sprawować Eucharystię polecając w modlitwach Ojczyznę, rządzących oraz wypraszać zbawienie tym, którzy oddali życie walcząc o wolność naszego kraju.

Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Paweł Bar, wikariusz. Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia uroczystości składamy serdeczne podziękowania!