Triduum Paschalne w naszej parafii

TRIDUUM PASCHALNE to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, którego istotą jest celebracja Misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.


WIELKI CZWARTEK

Msza święta jest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo i eucharystię.WIELKI PIĄTEK
Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji (tzw. ciemnicy). Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej.WIELKA SOBOTA – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę i spożywanie ich przy świątecznym śniadaniu nie jest najważniejszym sposobem świętowania Wielkiej Nocy, ale najbardziej praktykowanym i bardzo nastrojowym. Poświęcone pokarmy przypominają nam, że Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas wszystkich chlebem życia.WIGILIA PASCHALNA

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji Misterium paschalnego. Wigilia Paschalna składa się z kilku części: liturgii światła, wyjątkowo długiej Liturgii Słowa podzielonej na 2 części śpiewem “Gloria” , Liturgii Chrztu i Liturgii Eucharystii.WIELKANOC

Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Rezurekcja to  obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji obok Najświętszego Sakramentu niesiony jest krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego.