List Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19 września 2015 r.

WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Z woli Bożej Opatrzności wchodzimy w nowy rok szkolny. Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, dla innych kontynuowaniem zdobywania wiedzy o człowieku, świecie i Bogu. Wszystkich, a zwłaszcza rodziców i wychowawców, zachęcamy do […]

Czytaj dalej