Rok 2017 – prace przy murze i wewnątrz kościoła c.d.

Troska o upiększenie wyglądu leskiej świątyni nie ustaje. Świadczą o tym prace remontowe wewnątrz budynku rozpoczęte 29 marca 2017r. Jako pierwszy do konserwacji w pracowni Państwa Filipów w Kraczkowej przeznaczony został boczny ołtarz Matki Bożej. W następnej kolejności – 25 kwietnia tegoż roku – zdemontowano i przewieziono do tej samej pracowni ławki kolatorskie znajdujące się w prezbiterium. Po obu stronach ołtarza głównego ustawiono rusztowania, aby mogła zostać rozpoczęta konserwacja ścian i sklepienia. Postawienie wysokiego rusztowania ułatwiło demontaż ażurowych ozdób po obu stronach ołtarza – uszaków. Były one, jak wykazały późniejsze oględziny ekspertów, bardzo zniszczone przez owady „drewnojady”.

            Kolejnym etapem w odnawianiu wnętrza kościoła było przyklejenie odspojonego tynku na sklepieniu i ścianach. Zajęło to aż dwa miesiące. Następnie ekipa tynkarzy rozkuwała pęknięcia, które zostały wypełnione pod ciśnieniem zaprawą, a na koniec przeprowadzono zszywanie ścian stalowymi klamrami (ukośnie wkręcanymi prętami). Zanim pokryto ich powierzchnię cienkim tynkiem wykonano impregnację zabezpieczającą przed rozwojem grzybów. W ten sam sposób zabezpieczono też sklepienie,  nałożono na gurty (łęki sklepienne) nowe złocenia.

            Prace przy sklepieniu i ścianach trwały aż do jesieni. Niestety, nie udało się ich ukończyć przed odpustem Matki Bożej Różańcowej. Natomiast po tej uroczystości parafialnej rusztowanie stojące w prezbiterium zostało zdemontowane i ustawione na nowo w bocznej kaplicy św. Antoniego. Tu prace renowacyjne zajęły czas do Bożego Narodzenia. Ściany umyto wodą z mydłem, pęknięcia zostały zaszpachlowane, podwójnie zaimpregnowano ściany przeciw grzybom i wilgoci, a następnie je odmalowano. Na krzyżowo – żebrowym sklepieniu odczyszczono zabrudzenia gotyckich malowideł i uzupełniono w miejscach, które tego wymagały.

            Nie zaniedbano też kontynuacji odnawiania ambony. Nad jej baldachimem dodano elementy dekoracyjne, a kosz pomalowano dwukrotnie farbami podkładowymi

            Równolegle z renowacją wnętrza świątyni trwały prace przy murze kościelnym od strony ul. Kościuszki. Zwietrzały kamień został wykuty i zastąpiony nowym; podobnie wymieniono zniszczoną cegłę. W 2017r. odnowiono tylko połowę muru. Dalsza jego część czeka na wznowienie remontu w kolejnym roku. Także w 2018r. kontynuowane będą prace konserwatorskie przy ambonie i ołtarzu głównym. Ich celem jest przywrócenie barokowej świetności tym ważnym zabytkom naszego miasta.