Rok 2014 – Nowy chodnik wokół kościoła

Wiosną 2014 roku rozpoczęły się dalsze prace przy dzwonnicy. Uzupełniane były tynki i całość pokryta została cienką warstwą nowego renowacyjnego tynku. Uzupełnione też zostały brakujące części gzymsów, a w dolnej partii dzwonnicy wymieniony został kamień oraz uporządkowano bazy kolumn.

Wokół kościoła trwały cały czas prace przy nowym chodniku. Zrywano stare płyty chodnikowe z betonu i robiona była nowa podbudowa pod płyty granitowe, które zostały zakupione w kamieniołomie „Piramida” w Strzegomiu. Po wykonaniu podbudowy rozpoczęło się układanie z granitu nowych nawierzchni chodnikowych wokół kościoła.

Wykonano również nowe oświetlenie zewnętrznych ścian świątyni. Na koniec prac wstawione zostały nowe, kute bramy, które zakończyły realizację zadania.


Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter