Rok 2013 – Remont dzwonnicy

Prace remontowe wymagają dużych środków finansowych i parafia nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru. Prowadząc prace remontowe szukaliśmy różnych możliwości pozyskania środków na te kosztowne prace. W 2010 roku pojawiła się możliwość otrzymania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na kompleksową renowację kościoła i otoczenia. Został wtedy przygotowany i złożony wniosek, ale nie otrzymaliśmy dofinansowania, znalazł się na liście rezerwowej. Propozycję jego zrealizowania otrzymaliśmy w 2013 roku. Czasu było mało,  a prac do wykonania dużo.

Całość wniosku obejmowała:

  1. elewację ścian kościoła,
  2. drenaż opaskowy wokół fundamentów kościoła i dzwonnicy,
  3. remont całej kanalizacji deszczowej,
  4. nowy chodnik wokół kościoła z płyt granitowych,
  5. remont dzwonnicy:
  • wymiana zniszczonych elementów drewnianych konstrukcji hełmu
  • pokrycie blachą miedzianą,
  • renowacja tynków na ścianach
  • wymiana kamienia w dolnych partiach.

Całość tych prac miały zamykać dwie kute, ozdobne bramy prowadzące na plac kościelny.

Część elewacji kościoła była już rozpoczęta we wcześniejszych latach. Wykonane zostały te prace ze środków własnych oraz dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po otrzymaniu dotacji z RPO, prace zostały przyśpieszone by na czas zdążyć wszystko wykonać. Pod koniec 2013 roku zakończył się remont elewacji ścian kościoła. W tym też roku zostało postawione rusztowanie przy dzwonnicy. Wymieniona została więźba dachowa – elementy zniszczone przez drewno jady i zacieki przez nieszczelny dach. Wykonano nowe deskowanie na hełmie i pokryto go nową blachą miedzianą w miejsce starej ocynkowanej. W jesieni też zostały zrealizowane prace przy drenażu i kanalizacji deszczowej.