Rok 2012 – Remont elewacji kościoła cd.

W roku 2012 nadal były prowadzone prace remontowe przy elewacji południowej kościoła. Na te prace otrzymaliśmy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pracami renowacyjnymi były objęte ściany kaplicy południowej i ściana prezbiterium od strony południowej w całości. Otrzymaliśmy też dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont elewacji kościoła. Za pieniądze z tej dotacji wykonany został remont ściany szczytowej prezbiterium. Do środków pochodzących z dotacji, parafia dołożyła wkład własny.