Rok 2011 – Remont elewacji kościoła

W roku 2011 przy kościele parafialnym były prowadzone prace przy remoncie elewacji kościoła.

Wykonana została niewielka część tej elewacji od strony południowej ze względu na brak funduszy na ten cel. Własne środki, którymi dysponowała parafia, umożliwiły wykonanie elewacji nad bocznym wejściem do kościoła. Na przedsionku bocznego wejścia został zmieniony dach – w stu procentach wymieniono więźbę dachową i podbicie deskami oraz wykonane zostało pokrycie blachą miedzianą.

Remont elewacji polegał na zbiciu odspojonych tynków i uzupełnieniu nowym tradycyjnym tynkiem. W dolnej partii muru zastosowano specjalne solo chłonne tynki firmy Remers. W czasie remontu elewacji na dwóch przyporach wymieniono zmurszały kamień a fundament kościoła uzupełniono nowym kamieniem. Przy bocznym wejściu do kościoła fundament był zatynkowany zaprawą cementową która została usunięta i wypełniono ten fragment dzikim wątkiem kamiennym. Tak też zrobiono w innych miejscach fundamentów.

Pod dachem kościoła odczyszczono i wyeksponowano kamienny gzyms, podobnie odnowiono kamienny gzyms, który jest na wysokości połowy ścian kościoła. Nad przyporami odkryte zostały i wyeksponowane ciosy kamienne.

Elewacja kościoła nie będzie malowana tylko pozostaje gładki tynk renowacyjny w kolorze białym, który został zaimpregnowany by nie chłonął wody. Podobnie i całość odnowionego kamienia została zaimpregnowana.