Rok 2011 – Remont dzwonnicy (wnętrze)

Drugą inwestycją, która była przeprowadzona w roku 2011, był remont wnętrza dzwonnicy.

Rozebrano wewnątrz stare podesty, które wymieniono na nowe, całość więźby została zaimpregnowana, także oczyszczona została i zaimpregnowana konstrukcja zawieszenia dzwonów. Wykonane zostały nowe drewniane schody w miejsce starych, które były w bardzo złym stanie technicznym. Odmalowano żaluzje w oknach, które na nowo zostały zabezpieczone siatkami by do wnętrza nie dostawały się gołębie, które zrobiły wiele zanieczyszczeń. W dzwonnicy też zostały wykonane nowe dębowe drzwi, które wzorowane były na drzwiach w budowlach barokowych. Zrobiona też została nowa instalacja elektryczna.