Rok 2010 – Remont wieży kościoła

Wiosną roku 2010, cieśle z Domaradza postawili drewniane rusztowanie przy wieży kościoła i przez cały rok trwały prace przy wymianie kamienia. Firma kamieniarska p. Babicza wykuwała zmurszałe kamienie, a w ich miejsce były wstawiane nowe. Kamień, który był wstawiany, przywieziono z kamieniołomu z Sobolowa k. Krakowa. Jest on twardy i lepiej daje się obrabiać niż kamień z Woli Komborskiej, choć i ten także był używany do prac renowacyjnych.

W trakcie prac odsłonięte zostały na całej wieży otwory maculcowe – są to wgłębienia na ścianach wieży. Gdy budowano wieżę, na murze były kładzione żerdzie i tak budowano rusztowanie. Po zakończeniu budowy, wyciągnięto żerdzie, a otwory zostały zaślepione kamieniem. Po jego wymianie i zmyciu ścian, wykonano nowe spoiny a całość kamienia została zaimpregnowana.

W oknach wieży wstawiono nowe przeszklenie. Poddano renowacji krzyże, które maskują kotwy spinające całą wieżę.

Do późnej jesieni trwały prace przy wieży i zostały przed zimą ukończone.