Posługa sakramentalna

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO informuje, że spotkania przygotowawcze mają miejsce w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 14.00 w Domu katechetycznym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Lesku.

W razie konieczności można się skontaktować z p. Elżbietą Kaczanowicz pod nr tel. 13 469 61 29.

Narzeczeni przygotowujący się do małżeństwa, chcąc zawrzeć sakrament małżeństwa przynajmniej trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny. Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu i bierzmowania (świadectwo chrztu ważne jest tylko pół roku),
  2. Zaświadczenie z katechez przedmałżeńskich,
  3. Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego o odbytych spotkaniach dla narzeczonych,
  4. Dowody osobiste,
  5. Świadectwa z nauki religii: z ostatniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej,
  6. Jeśli ma być to małżeństwo konkordatowe potrzebne są zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że nie ma przeszkód natury prawnej do zawarcia małżeństwa (zaświadczenia te ważne są tylko sześć miesięcy).

Poradnia_życia_rodzinnego_w_Lesku

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTGO

  1. Przed chrztem świętym zgłaszamy się do Kancelarii Parafialnej z aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczorem w Domu katechetycznym jest katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.
  3. Rodzice chrzestni jeśli są z poza parafii, przedstawiają zaświadczenia od proboszcza swojej parafii, że mogą pełnić rolę ojca czy matki chrzestnej. Mają to być ludzie wierzący i praktykujący, nie mający przeszkód wynikających z prawa kanonicznego.